สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจด”ทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก”สะพานขาวทาชมภู (ชมคลิปคลิกๆ)

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง […]