#Bluetechcity บลูเทคซิตี้ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างห้องเรียน ของโรงเรียนวัดเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#Bluetechcity บลูเทคซิตี้ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และเป็นเ […]