กลุ่มศิลปินดารา ร่วมบุญใหญ่หล่อสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดเขาน้อย อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

กลุ่มศิลปินดารา ร่วมบุญใหญ่หล่อสมเด็จองค์ปฐม ที่วัดเขาน้อย อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

@@@กลุ่มศิลปินดาราจิตอาสา อาทิ เล็ก เจษฎา, แยม ธมลพรรณ์, เก่งชัชวาล และอีกหลายๆ ท่านร่วมบุญใหญ่หล่อสมเด็จองค์ปฐมที่วัดเขาน้อย อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ในการนี้ได้ร่วมเปิดตัวเหรียญมนต์นาคราช เพื่อระดมทุนสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุ สามเณร สำนักเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ โดยมี พระครูสังฆรักษ์กฤต ฐิตวิริโย ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นแม่งานใหญ่

admin Author