สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจด”ทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก”สะพานขาวทาชมภู (ชมคลิปคลิกๆ)

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจด”ทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก”สะพานขาวทาชมภู

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=2jDFDOA4rbU[/embedyt]

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00.น. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพนู จัดกิจกรรมจด”ทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก” ณ.สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนโดยมีนายอรรษิษฐ์ สันพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา, นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง


ภายในงานมีคู่บ่าวสาว ที่ประสงค์ จะจดทะเบียนบริเวณสะพานยังมีพิธีสมรสหมู่จัดขึ้นยังอบอุ่นและชื่นมื่นรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ส่วนด้านนาย
อรรษิษฐ์ สันพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2561 สะพานขาวทาชมภู ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอแม่ทา เทศบาลตำบลทาปลาดุกและสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


(ททท.) สำนักงานลำปางและสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่งโดยจัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวมีความรักความเข้าใจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนและให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเน้นการให้บริการที่ประทับใจรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวต่อไป

โกสินธ์ จินาอ่อน ภาพ/ข่าว

admin Author