สมาคมศิลปินตลก(แห่งประเทศไทย) จัดการประชุมวิสามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้ง นายกสมาคมศิลปินตลก(แห่งประเทศไทย) ปี 2561

สมาคมศิลปินตลก(แห่งประเทศไทย) จัดการประชุมวิสามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้ง นายกสมาคมศิลปินตลก(แห่งประเทศไทย) ปี 2561

 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.ที่ผ่านมาสมาคมศิลปินตลก (แห่งประเทศไทย ) จัดการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2560 และเลือกตั้งนายกสมาคมศิลปินตลก (แห่งประเทศไทย) ปี2561 นาย ศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) นายกสมาคม คณะกรรมการผู้บริหารสมาคมและสมาชิกศิลปินตลกใด้เข้าร่วมประชุม ณ ที่สมาคมศิลปินตลก(แห่งประเทศไทย) และใด้มีการประชุม ดั่งนี้

เช่น ประชุมกิจกรรมทั้งปีที่ผ่านมา/ มอบทุนกาศึกษา บุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคม. /มอบเบี้ยศิลปินอาวุโส / และจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ปี 2561
สรุปผลการเลือกตั้งเป็นเอกฉันทร์ 119 เสียง ทำให้ นายจงรวย สมจิตนา หรือ หยอง ลูกหยี เป็นนายกสมาคมศิลปินตลก (แห่งประเทศไทย) คนใหม่ พร้อมกับจะสานงานต่อจาก ถั่วแระ เชิญยิ้ม (อดีตนายกสมาคม) ต่อไป

 

ต่าย อินเตอร์ รายงาน

admin Author