เที่ยวทุ่งทานตะวันบ้านโคก มีคนช่วยถ่ายรูป จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้บุคลากรให้ถ่ายสวย ปังทุกรูป

เที่ยวทุ่งทานตะวันบ้านโคก มีคนช่วยถ่ายรูป จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพให้บุคลากรให้ถ่ายสวย ปังทุกรูป

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ว่าที่ รท.ณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายก อบต.บ้านโคก มอบหมายให้นายกระแสร์ มีกำลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เป็นประธานในการอบรม “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร” เพื่อแนะนำแนวทางการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ การประชุมสัมมนา พีธีการต่างๆ และกิจกรรมในพื้นที่ให้ถูกต้องทั้งด้านวิธีการใช้งาน และรูปแบบวิธีการบันทึกภาพ โดยมีวิทยากรจาก Storylove wedding studio อ.หล่มสักร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน เช้าร่วม นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่าสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ เป็นองค์กรสื่อที่มีประสบการณ์ด้านการบันทึกภาพ การถ่ายภาพ จึงได้ร่วมกับ อบต.บ้านโคกจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยเกิดขึ้นมาจากการที่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่าย และนำไปเผยแพร่ได้ทันที แต่ผู้ใช้งานทั่วไปยังขาดความรู้ ในการใช้งานที่ถูกต้อง ทั้งในด้านเทคนิคการใช้อุปกรณ์

ทั้งนี้การทำให้ได้ภาพตามวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน ขณะที่องค์กรจำเป็นที่จะต้องนำเสนอภาพกิจกรรมต่างๆ ที่สวยงาม ชัดเจน สามารถนำไปใช้กับสื่อในรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไป สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ จะได้มีการจัดทำกิจกรรม การอบรม และโครงการต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ด้านว่าที่ รท.ณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายก อบต.บ้านโคก กล่าวว่า กิจกรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาบุคคลากรของ อบต.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบันทึกภาพ วิธีการใช้งาน และรูปแบบวิธีการบันทึกภาพพื้นฐานการใช้กล้องแบบมืออาชีพ มุมมองในการถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงาม เทคนิคการถ่ายภาพในงานต่างๆและการฝึกหัดการถ่ายภาพ ให้ได้ภาพสวยๆ ทั้งนี้ในพื้นที่ อบต.บ้านโคก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดคือทุ่งทานตะวัน ดังนั้นการอบรมดังกล่าวจึงเป็นการเสริมศักยภาพบุคลากรให้ถ่ายทอดความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและถ่ายภาพ ต.บ้านโคกให้ได้ภาพที่สวยงาม

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

admin Author