สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานวันคนพิการสากล

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ร่วมงานวันคนพิการสากล

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เครือข่ายคนพิการจังหวัดปทุมธานี จัดงานวันคนพิการ สากลจังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ ที่ศูนย์ประชุมและฝึกอบรม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ความสามารถร่วมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคม
โดย นายพินิจ บุญเลิศ (ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)และนาง ดลวสา บุญเลิศ (นายกกาชาดจังหวัด )เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมถึงมีเหล่าศิลปิน ดาราอีกหลายท่านมาร่วมกิจกรรมมอบโล่และแจกรางวัลแด่คนพิเศษที่มาร่วมงาน

พร้อมชมผลงานหัตถกรรมของเด็กพิเศษ ที่ไม่ขอรับบริจาคแต่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการประดิษฐ์ผลงานต่างๆขึ้นเพื่อจำหน่ายแบบยั่งยืน
และเป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดปทุมธานีนั่นเป็นจังหวัดเดียวที่มีมูลนิธิและสถานส่งเสริมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมากที่สุดในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เองทางจังหวัดปทุมธานีจึงได้จัดงานเพื่อเติมความสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมเหล่านี้ เพื่อให้มีกำลังใจ และมีพลังสู้ชีวิตต่อไป ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเป็นกระบอกเสียง กระจายข่าวและรวมถึงส่งเสริมผู้พิการให้อยู่ร่วมสังคมกับคนทั่วไปได้อย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระกับบุคคลอื่น

 

admin Author