สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เมื่อวันที่ (11 ต.ค.2563 ) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องอัฐบริขารต่างๆ ทอดถวาย ณ วัดสมานรัตนาราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี  พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ภายหลังออกพรรษาแล้ว 1 เดือน โดยพระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวฉะเชิงเทราจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ทีมงาน csr โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังเป็นตัวผู้บริหารมอบกระเช้าของฝาก แก่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อีกด้วย

 

admin Author