ฉะเชิงเทรา​-ตัวแทนกลุ่มผู้เห็นด้วยต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองEECฉะเชิงเทรา เดินทางมายื่นหนังสือให้ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา​-ตัวแทนกลุ่มผู้เห็นด้วยต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองEECฉะเชิงเทรา เดินทางมายื่นหนังสือให้ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

 


เมื่อวันอาทิตย์13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา​ นายวิเชษฐ์ เกตุแก้ว ตัวแทนกลุ่มผู้เห็นด้วยต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองEECฉะเชิงเทราได้เดินทางมายื่นหนังสือให้แก่นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฏรโดยมี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประทวน สุทธิอำนวยเดช รองประธานคณะกรรมาธิการฯและประชาชนร่วมรับมอบหนังสือEECณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างอาชีพ สร้างรายใด้ สร้างเศรษฐกิจให้สอดรับกับนโยบายอีกทั้งยังสร้างโอกาสให้ชาวบ้านในอำเภอพานทองและอำเภอใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยEECได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมที่จะให้สิทธิ์ประโยชน์แก่ชาวบ้านไม่ก่อมลภาวะต่อชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเล็งเห็นเมืองอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้วให้สะอาดยิ่งขึ้น

มีการสร้างมหาวิทยาลัย ให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่เพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตรวมไปถึงการคมนาคมรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่สร้างประโยชน์ให้ชาวบ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองอย่างแท้จริงและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

admin Author