บลูเทคซิตี้ มอบข้าวหลาม 1,000 กระบอกและน้ำ 1,000 ขวด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (ชมคลิป)

บลูเทคซิตี้ มอบข้าวหลาม 1,000 กระบอกและน้ำ 1,000 ขวด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RzgDOeoVJYM[/embedyt]

 

วันนี้ (13 ต.ค.62) ที่ริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารและทีมงาน CSR โครงการจัดตั้ง นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้ ร่วมสนับสนุนข้าวหลาม 1,000 กระบอก และน้ำดื่ม 1,000 ขวด เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 50 แห่ง มาร่วมสนับสนุนด้วย ทั้งนี้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


สำหรับกิจกรรม “จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ” เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน บำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

admin Author