#​ BlueTech​ City ร่วมจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ผู้พิการและทุพพลภาพ บ้านบางปะกง

#​ BlueTech​ City ร่วมจัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ผู้พิการและทุพพลภาพ บ้านบางปะกง

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 ที่ผ่านมา ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(สายเก่า) ตำบลสองคลองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา​
คุณบุณฑริกา เปรมมานุพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านบางปะกง เป็นตัวแทนรับมอบของสนับสนุนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

​ อาทิเช่น ข้าวสาร,​ แผนรองซับ, น้ำดื่ม,​ ตะกร้าของขวัญ จากทีมงานฝ่ายมวลชนสัมพันธ์บลูเทค ซิตี้ ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมเหยียบลูกโป่ง , ล้อมวงส่งแป้ง,​ เต้นตามจังหวะเพลงเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว แจกขนมระหว่างทำกิจกรรม เพื่อแบ่งปันความสุข รอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะ เป็นกำลังใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ

admin Author