ดร.คณิศร สมมะลวน ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยคนใหม่ (ชมคลิป)

ดร.คณิศร สมมะลวน ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยคนใหม่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0OPyD4JP57I[/embedyt]

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ สำนักงานพรรคประชากรไทย ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร​ จากการที่นายสุมิตร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทยได้ลาออกเมื่อวันที่20 เมษายน62 พรรคได้ประจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่/62เมื่อวันที่28เมษายน และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยที่ประชุมได้เลือกให้ ดร.คณิศร สมมะลวน เป็นหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีการประชุมกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาผู้สมัคร กรรมการนโยบาย กรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย

โดยมีนายประเสริฐ ภิรมย์บุณย์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชากรไทย และคณะกรรมการบริหารพรรคประชากรไทยเข้าร่วมประชุม ส่วนภายในงานได้มีการคัดเลือก คณะกรรมการผู้บริหารพรรคประชากรไทยชุดใหม่ โดยมีเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.คณิศร สมมะลวน เป็นหัวหน้าพรรคประชากรไทยคนใหม่ และได้เลือกนายประเสริฐ ภิรมย์บุณย์ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชากรไทย, นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล เป็นรองหัวหน้าพรรคประชากรไทย, นายสดุดี วงค์เกียรติขจร เป็นรองหัวหน้าพรรคประชากรไทย, นายกฤษฎ์ วีนะโยธิน เป็น รองหัวหน้าพรรคประชากรไทย, นายสิทธินันท์ อารยะวีรสิทธิ์ เป็นเลขาธิการพรรคประชากรไทย,

นายอัศวิน ลิมป์รัตนกาญจน์ เป็นรองเลขาธิการพรรคประชากรไทย, นางสาวรัตติมา อัครศิราภา เป็นรองเลขาธิการพรรคประชากรไทย, นายภูเบศ เหมหอมเงิน เป็นรองเลขาธิการพรรคประชากรไทย, นายวสุพล กุลสิงห์ เป็นรองเลขาธิการพรรคประชากรไทย, นายอำนวย พันธุ์ไพโรจน์ เป็นรองเลขาธิการพรรคประชากรไทย, นายณธน โชติหิรัญรัตน์ เป็นโฆษกพรรคประชากรไทย, นางสาวจุฑาทิพพ์ กิตติอุดมคุณ เป็นเหรัญญิกพรรคประชากรไทย, นางสาววรมณ กิตติ์ชนน เป็นนายทะเบียนพรรคประชากรไทย, นายสิริทัศน์ วงศ์ครัวกระโทก เป็นกรรมการ, นางรัศมี สกุลฮูฮา เป็นกรรมการ, นางกุสุมา เด่นเจริญ เป็นกรรมการ

ด้าน ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทยคนใหม่ ได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือก หัวหน้าพรรคประชากรไทยคนใหม่และเลือกคณะกรรมการ พรรคประชากรไทยชุดใหม่ ซึ่งได้มอบหมายงานให้คณะกรรมการผู้บริหารในตำแหน่ง ชี้แจงการเลือกตั้งที่ผ่านมาและแจ้งเรื่องวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค ประชากรไทยกรรมการบริหาร กรรมการสาขาพรรค คุยแนวทางทางการเมือง และการขับเคลื่อนของพรรคประชากรไทย เพื่อเตรียมการส่งผู้สมัครลงนักการเมืองท้องถิ่น เช่น ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ลงสมัครนายกเทศมนตรีของเทศบาล ,ลงสมัครผู้ว่ากทม., สก.และเตรียมผู้สมัคร จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

admin Author