ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง พร้อมร่วมสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสภากาชาดไทย

ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง พร้อมร่วมสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสภากาชาดไทย

 

วันนี้ (1 ก.พ. 62) ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางปะกง และผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ กล่าวว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตตำบลเขาดิน เนื้อที่ 2,000 กว่าไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เช่น ยานยนต์แห่งอนาคต หรือยานยนต์ไฟฟ้า และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป ดังนั้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จึงได้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ของสภากาชาดไทย และมอบเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะกุศลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

admin Author