“บิ๊กอู๋” นำทีม จัดกิจกรรมนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

รมว.แรงงาน นำทีมกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงาน นำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ นำร่องชาวแฟลตดินแดง

 


วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กระทรวงแรงงาน นำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานกีฬาแฟลตดินแดง 51 – 53 เคหะชุมชนดินแดง 2 กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกคนได้มารวมตัวกันทำความดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ผ่านกลไกประชารัฐ ในการสร้างอนาคตประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งได้รับสวัสดิการทางสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงชีพ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และชีวิตที่ดี


พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้มีการจัดกิจกรรมในเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้บริการรับสมัครงาน ค้นหาตำแหน่งว่างงาน และทำการจับคู่ (Matching) ระหว่างนายจ้างและผู้สมัครงานได้ทันที การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน การประกอบอาชีพ และการทดสอบความถนัดทางอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ว่างงาน ที่ต้องการทำงานที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านแรงงาน สำหรับแรงงานหรือประชาชนที่มีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษา รวมทั้งการบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุทั่วไป และการบริการรับสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 สำหรับกลุ่มแรงงานอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือกลุ่มงานอิสระอื่น ๆ ซึ่งมีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40 มากขึ้น เช่น การรักษาพยาบาล ค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วย เงินออมหลังเกษียณ เป็นต้น
“การดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้แรงงานและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการมีการทำ การคุ้มครองแรงงาน และสวัสดิการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดการมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด


———————-

admin Author