“สื่อสัญจร ท่องเมืองลับแล ที่ไม่ใช่แค่เมืองผ่าน”เป็นที่ท่องเที่ยววัฒนธรรม, การเกษตรฯ, อาหารและทุเรียนอร่อย

“สื่อสัญจร ท่องเมืองลับแล ที่ไม่ใช่แค่เมืองผ่าน”เป็นที่ท่องเที่ยววัฒนธรรม, การเกษตรฯ, อาหารและทุเรียนอร่อย

 

จากโครงสร้างเศรษฐกิจของ จ.อุตรดิตถ์ ที่ประกอบด้วยภาคเกษตรกรรมเป็นหลักมีการเพาะปลูกผลไม้มากมาย โดยเฉพาะที่อำเภอลับแลมีผลไม้อย่างทุเรียนสายพันธุ์ “หลงลับแล” และ “หลินลับแล” เป็นผลไม้ชื่อดังของอำเภอ ที่มีผลผลิตออกมาให้ชิมในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ทุเรียน 2 สายพันธุ์นี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะมีรสชาติที่อร่อยเฉพาะตัว

นอกจากความอร่อยของทุเรียนหลง – หลินลับแลที่หลาย ๆ คนอยากชิมแล้ว เรื่องราคาทุเรียนก็มีราคาที่เหมาะสมเพราะว่าทุเรียนนั้นปลูกบนภูเขา การดูแลรักษาจึงมีความลำบากไม่น้อย ไม่สามารถนำน้ำขึ้นไปรดได้ทุกต้น ผลผลิตจึงอยู่ในความดูแลของฟ้าฝน นอกจากนี้การเก็บเกี่ยว การขนส่งผลผลิต จะต้องใช้ความชำนาญในการเก็บ เพราะทุเรียนแต่ละต้นสูงใหญ่ อยู่ตามเนินเขา อีกทั้งการลำเลียงทุเรียนออกจากสวนที่อยู่บนเขา ก็จะต้องขี่รถมอเตอร์ไซต์ที่ชาวลับแลใช้ภูมิปัญญาคิดค้นไว้สำหรับขนส่งทุเรียนโดยเฉพาะซึ่งมีลักษณะเป็นรถมอเตอร์ไซต์ที่มีตะแกรงติดไว้กับตัวรถมอเตอร์ไซต์ ชาวสวนก็จะใส่ลูกทุเรียนไว้ในตะแกรงขนทุเรียนลงมาจากบนเขา และอีกหนึ่งวิธีการขนส่งผลไม้ด้วยลวดสลิงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ขนส่งสะดวก ประหยัดเวลา ถือว่าเป็นวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียนของเมืองลับแลที่เป็นเอกลักษณ์และน่าค้นหามาท่องเที่ยว

ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดประตูรอต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาค้นหา และ สัมผัสชีวิตของชาวลับแล โดยมอบหมายให้สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร” นำสื่อมวลชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนทุเรียน มารับฟังเรื่องราวการเพาะปลูก , การดูแลรักษาต้นทุเรียน ไปจนถึงชมการเก็บเกี่ยว การขนส่งลำเลียง และชิมทุเรียนที่ถูกดูแลโดยธรรมชาติ ที่มีรสชาติอร่อยมากเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตลอด 2 วันนี้ สื่อมวลชนได้ไปเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ “ม่อนลับแล” ที่เกิดจากการผลักดันของคนในพื้นที่ ที่ต้องการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรมในพื้นที่ไว้จนกลายเป็นแหล่องท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณ โดยเฉพาะผ้าพื้นเมืองลับแล นอกจากได้ความรู้แล้วในจุดนี้ยังเป็นร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองด้วย

จากนั้นไป “บ้านหลินลับแล” สวนผลไม้ของลุงสว่าง ปันลาด ทายาทของคุณหลิน ปันลาด ต้นตระกูลเจ้าของสายพันธุ์ “หลินลับแล” พร้อมเรียนรู้การเพาะปลูก ,การดูแลรักษาต้นทุเรียน ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การขนส่งผลผลิต ต่อด้วยเพลิดเพลินกับสวนผลไม้ในอำเภอลับแล สัมผัสวิถีเกษตร อิ่มหนำกับบรรยากาศเที่ยวชมสวน อาทิเช่น เยี่ยมชมบ้านต้นตระกูลหลงลับแล พบกับบุตรสาวทายาทแม่ขาหลง อุปละ เจ้าของสายพันธุ์ “หลงลับแล” , เที่ยวชมสวนลุงลือ และชมสวนภูริด ที่รองรับนักท่องเที่ยว และมีบริการชิมบุฟเฟต์ผลไม้ในสวน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญ ของอำเภอลับแล ที่ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
บวรทัต แย้มเผื่อน
รายงาน

admin Author