มวยไทยต้องก้องโลก!? ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำ MOU เพื่อพัฒนาการศึกษามวยไทยสู่ระดับโลก(มีคลิป)

มวยไทยต้องก้องโลก!? ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา ทำ MOU เพื่อพัฒนาการศึกษามวยไทยสู่ระดับโลก(มีคลิป)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=qEBTqLd7IH0[/embedyt]

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (18 พ.ค.61) ที่ห้องประชุมริมบึง สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสวนนงนุชพัทยา นำโดยนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และผู้บริหาร สวนนงนุชพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้เปิดเผยถึงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในครั้งนี้ คือ 1 เพื่อรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) / ฝึกงาน /รับนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน 2. เพื่อสนับสนุนบุคลากรของสถานประกอบการ ในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และมอบหมายงานที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3. เพื่อสนับสนุน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ของสถานประกอบการ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา 4. สถานประกอบการ ยินดีและเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และ 5. อื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน โดยเฉพาะการเรียนการสวนวิชามวยไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชามวยไทย และสวนนงนุช เองก็มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยทุกสัปดาห์ และมีการถ่ายทอดสด เพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปทั่วโลก

admin Author