ดีเจอาร์ม คลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ซิวรางวัล “เณศไอยรา” สาขานักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดีเด่น

ดีเจอาร์ม คลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก ซิวรางวัล “เณศไอยรา” สาขานักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดีเด่น

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ที่ผ่าน ทางชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน PRESS AWARDS 2018 ขึ้น เป็นรางวัล “สื่อสารมวลชน” วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ “รางวัลแห่งความสำเร็จ” บุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจกับบุคคลที่ประกอบอาชีพของตนเองจนประสบความสำเร็จ หรือปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม โดยผล
โอกาสนี้นายนวพล มณฑา หรือ ดีเจอาร์ม นวพล นักจัดรายการชื่อดังจากคลื่น94.5 ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก เครือข่ายทั่วประเทศ เข้ารับรางวัลสาขานักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

admin Author